alles over outplacement

Het traject

Alle begeren en behoeftes zijn nu glashelderje hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkzaam wilt zijnDit kan een verscheidene specialisme zijn of nog steeds hetzelfdeBinnen dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse baanGezamenlijk met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek richting je nieuwe beroep gaat.

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te analyseren wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe beroepWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiVerscheidene hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van aanwending zijnBijvoorbeeld een opleiding of cursus die je wilt volgen binnen het specialisatie waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming bankroet gaat en dat de personeel of vele weeknemers zonder arbeid komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditook wel collectief ontslag genoemd.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder vervolgens de helft heeft als inhoud van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet bereikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al talrijke jaren voor idem bedrijf werkt. Een nieuw ondernemingnieuwe energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarna? Bent u in staat dit mee te nemen richting een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel vele jaren hard voor gewerkt.

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u daarop te maken met het opzegtermijnDaarin spelen een groot aantal aspecten een rolzo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, plichten,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de onderneming, de instelling,…

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een kersverse functie begeleid na ontslag. Outplacement werd meer dan 30 jaargang geleden vormgegeven in Amerika En vervolgens kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landenAlvast is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeemAls je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgtVerwerk van het dienstbeëindiging, Het merken van willen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief dienstbeëindiging 

30 werknemers van een organisatie waar dat kalenderjaar tenminste 300 werknemers zijn tewerkgesteld. Meer info op Ucare

Kersverse eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Bezoek de website voor meer informatie :