Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Bedrijven

Beveiligingspaniekknoppen voor werknemers

Uit nieuw onderzoek blijkt dat één op de zeven medewerkers zich niet veilig voelt op het werk. Met name werknemers die alleen werken, worden geconfronteerd met steeds meer risico’s en geweld bij het uitvoeren van hun werktaken.

Nu de risico’s steeds groter worden, zijn er noodknoppen om werknemers te helpen.

Veel werkgevers maken nu de verstandige keuze om werknemers uit te rusten met een noodknop die hun personeel snel kunnen helpen als er zich een incident voordoet.

Hoe werkt een noodknop?

In het geval van de Secure2Go persoonlijke alarmering, wanneer een werknemer een situatie tegenkomt die hem of haar ongemakkelijk maakt, drukt hij of zij eenvoudigweg op de noodknop om direct verbonden te zijn met de meldkamer, die vervolgens hun oproep afluistert, opneemt en eventueel escaleert. Als een patiënt bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de thuiszorg een vriend heeft die de verpleegkundige niet herkent, of misschien begint de patiënt agressief te worden, dan geeft de verpleegkundige een Alarm af om een eenrichtingscommunicatie naar de meldkamer op te zetten. Een getrainde operator luistert nu naar geluidssignalen om de verpleegkundige de hulp te sturen die hij nodig heeft. Misschien bedreigt de patiënt of vriend de verpleegkundige, operator stuurt eventueel de politie naar hun locatie via slimme positionering.

Waarom zou een werknemer een noodknop nodig hebben?

Werknemers worden vaak geconfronteerd met onvoorziene risico’s op het werk en geweld op de werkplek lijkt een verontrustende trend te zijn, jaarlijks worden veel mensen het slachtoffer van geweld op de werkplek. Voor afgelegen, mobiele en alleenstaande werknemers zijn deze risico’s nog moeilijker te beperken, aangezien zij vaak de opdracht krijgen om naar privéwoningen, afgelegen locaties of zelfs grote werkplekken te reizen. Als ze geconfronteerd worden met een noodsituatie kunnen ze met een persoonlijk veiligheidsalarm of een noodknop hulp inroepen zonder dat het incident escaleert. Met een noodknop kan een werknemer discreet om hulp roepen zonder zelfs maar oogcontact te verbreken, zodat hij of zij aanwezig kan blijven en kan blijven proberen de situatie te deëscaleren.

Alleenstaande werknemers kunnen op het werk te maken krijgen met verschillende risico’s, zowel op sociaal als op milieugebied. Sociale risico’s zijn die van andere mensen, zoals verbale bedreigingen en pesterijen, fysieke mishandeling en zelfs beroving. De laatste tijd neemt het aantal overvallen toe, met name voor werknemers in de thuiszorg, omdat de veronderstelling leeft dat zij mogelijk geneesmiddelen bij zich hebben. Voor werknemers in de vastgoedsector en de horeca is intimidatie een belangrijk punt van zorg, omdat ze vaak alleen met klanten te maken hebben.

Milieubedreigingen zijn die welke voortvloeien uit de werkomgeving zelf en kunnen bestaan uit moeilijke rij- en parkeeromstandigheden, het weer en biologische risico’s in persoonlijke woningen, en gevaren op de werkplek zoals putdesksels en uitglijden, struikel- en valgevaar. Deze bedreigingen zijn met name van belang voor degenen die naar hun afgelegen werkgebied reizen, zoals oproepkrachten van de gemeente, die op alle uren van de nacht naar locaties ver van de gebaande paden kunnen worden geroepen. Als een werknemer valt of een medisch noodgeval meemaakt tijdens de reis naar zijn afgelegen werkplek, hoe zou hij dan om hulp kunnen vragen? Een Secure2Go Noodknop heeft een extra functie voor het herkennen van een valbeweging van de werknemer, waardoor deze toegang krijgt tot de hulp die hij nodig heeft, precies op het moment dat deze nodig is.

Bezoek de website voor meer informatie :

Gerelateerde artikelen

Een kluis kopen

Verschillende soorten petten

Ervaren schoonmaakbedrijf in Enschede gezocht?