Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Financien

De rentabiliteit ingewikkeld?

De rentabiliteit ingewikkeld?

Op moment dat je een investering wilt doen in een bedrijf of een nieuw project gaat starten kan het belangrijk zijn dat je kennis neemt van de rentabiliteit. Je wilt dat je investering opweegt tegen het risico dat je loopt over een bepaalde periode. Denk hierbij aan de verschillende factoren die bij de investering een rol spelen.

  • Het bedrag dat minimaal geïnvesteerd moet worden.
  • De periode dat een investering loopt.
  • Of het mogelijk is om tussentijds de investering te “verkopen”.
  • De hoogte van een eventuele boete bij tussentijds stoppen.
  • Het ingeschatte risico over de investering.
  • De alternatieve investeringen afgezet tegen het risico.
  • Overige rechten en verplichtingen.

 

Het kan belangrijk zijn om een goed beeld te krijgen van de investering, anders is het een “onzekerheid” die je neemt met het geld. Uiteraard kan het ook zijn dat je juist geen informatie verzameld en analyseert, omdat de kosten te hoog worden en niet meer opwegen tegen het rendement dat de investering oplevert. Je vertrouwt op de investering.

 

Rentabiliteit berekenen

Indien je een gewogen beslissing wilt nemen omtrent de investering kun je de rentabiliteit gaan berekenen. Dit doe je met de rentabiliteit eigen vermogen (REV), rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) en rentabiliteit totaal vermogen (RTV). Afhankelijk van jouw investering dien je één van deze voorgaande of alle drie methodes te gebruiken. Bij het investereren in een onderneming gaat het meestal om alledrie. 

De rentabiliteit eigen vermogen geeft aan wat het rendement is op het geïnvesteerd bedrag die jij inbrengt. De rentabiliteit vreemd vermogen is het rendement dat behaald wordt over het kapitaal dat via een lening is ingebracht in de onderneming of project. Dit betekent dat dit niet altijd van toepassing is. De rentabiliteit totaal vermogen geeft vervolgens weer het gemiddelde van de REV en RVV aan.

Op deze wijze heb je al wat meer inzicht in de kans dat jij “winst” gaat maken op een investering. Belangrijke laatste opmerking van bovenstaande beschrijving is dat het om schattingen gaat van “verwacht toekomstig rendement”. Je investeerd bijvoorbeeld 1.000. Wat gaat deze 1.000 euro het komende jaar opleveren bij een bepaald project?

Wil je meer weten over de rentabiliteit dan kun je op de link klikken in de eerste alinea van dit artikel.

Bezoek de website voor meer informatie :