Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Bedrijven

Een essentieel instrument van Human Resource Management

Een heel belangrijk instrument van Human Resource (hierna HR) is een zogeheten medewerkerstevredenheidsonderzoek. Op deze manier blijf je goed op de hoogte wat er onder je werknemers speelt. Daarnaast werken veel mensen thuis sinds de pandemie. Niet geheel onbelangrijk is om het contact warm te houden met elkaar. Het is voor een heleboel mensen al vrij moeilijk om amper meer collega’s te zien of spreken en de digitalisering is ook niet alles natuurlijk. Een HR-organisatie of directie kan baat hebben bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Je onderzoekt middels een dergelijk onderzoek of er eventuele verbeterpunten zijn op de werkvloer en zo ja, welke dit dan zijn. De medewerker voelt zich gehoord en er wordt gekeken naar allerlei oplossingen om de verbeterpunten door te voeren. Dit zal de werknemer gelukkiger maken en dus de algehele productiviteit stimuleren.

Peilen in hoeverre je medewerkers tevreden zijn

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (ook wel MTO onderzoek genoemd) is hét ideale instrument van HR om het werkgeluk en de tevredenheid van werknemers te peilen. Een MTO onderzoek bestaat uit allerlei vragenlijsten die een bepaald thema behelzen. Op basis hiervan kunnen allerlei verbeterplannen gemaakt worden. Op die manier krijg je inzicht in je medewerkers en hoe iedereen zich voelt. Je bent als leidinggevende directer betrokken en kunt sneller ingrijpen als zich bepaalde situaties voordoen.

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek heel goed is

Door middel van een tevredenheidsonderzoek kunnen medewerkers al dan niet anoniem hun eerlijke mening geven over de gang van zaken. Je motiveert je medewerkers door naar ze te luisteren. Dit heeft als gevolg dat ze gepassioneerder aan de slag gaan met hun werk. Door het onderzoek te laten plaatsvinden zullen allerlei zaken omhoogkomen. Zo wordt er onderzocht hoe het eraan toe gaat op de werkvloer bijvoorbeeld. Daarnaast wordt gepeild of werknemers gelukkig zijn en tevreden. Bovendien wordt er gevraagd hoe groot de kans is dat ze binnen een jaar ontslag zouden nemen. Dit zijn zeer essentiële vragen die belangrijk zijn om te achterhalen. Uiteindelijk wil je een fijne en veilige werksfeer creëren waarbij iedereen zich goed voelt en op een zo goed mogelijke manier zijn of haar werk kan uitoefenen.

https://www.duomarketresearch.nl/medewerkersonderzoek/medewerkerstevredenheidsonderzoek/