Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Dienstverlening

Overheidsplannen struikelen eerder op personeelstekort dan op geld

Het heeft lang geduurd eer we een nieuw kabinet hadden. We vonden het met zijn allen een tenenkrommend proces. Zeker wanneer je bedenkt dat er kennelijk geld te over is om nieuw beleid te maken. Een ander probleem om de plannen uit het regeerakkoord uit te  voeren dient zich aan. Er is geld genoeg maar een gebrek aan mensen die het werk moeten doen. Voor werknemers en werkzoekenden een kans om zonder al teveel risico van baan te wisselen. Met begeleiding van een Loopbaancoaching durven werkzoekenden dit best aan. Er zijn immers veel meer vacatures dan werkzoekenden. Een probleem dat niet van de één op de andere dag is opgelost. 

Enorm tekort aan personeel

Er is veel gebrek aan goed personeel. Verdeeld over verschillende sectoren. Ook in de sectoren waar we in de volgende kabinetsperiode grote stappen moeten maken. Achterstanden in het onderwijs en personeelsgebrek in de zorg zijn hoofdpijndossiers voor ministeries. Dit zijn nou net de sectoren waar veel mensen in deeltijd werken. Allemaal een paar uur week werken, zou je zeggen, en het probleem is opgelost. Meer mensen opleiden en en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden scheppen zou ook helpen. Maar dat zijn dingen van een lange adem. Ook de vergrijzing van ons volk helpt niet mee. Integendeel. We zien de komende jaren, ondanks het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd, een grote uitstroom op de arbeidsmarkt.Een leger aan vers personeel op verpleegafdelingen of klaslokalen is niet zomaar te realiseren. Dat kost tijd. 

Energietransitie schreeuwt om technici

Het klimaatakkoord van Parijs en de daaruit voortvloeiende klimaatwet van Nederland heeft ons een pittige opdracht opgelegd. In 2030 moeten we onze CO2 uitstoot flink hebben teruggebracht. Vooralsnog wordt dat vooral haalbaar als we inzetten op zon- en windenergie. Een torenhoge ambitie die we onszelf hebben opgelegd. Allemaal ingegeven door mondiale en Europese afspraken waar we niet onderuit kunnen. Het geld is ervoor vrij gemaakt. Maar nu nog de uitvoering. Gaat het wel lukken nu er zo’n tekort is aan technisch personeel? Wie enigszins affiniteit heeft met de technische sector zit gebakken. Voorlopig is daar werk te over. Op allerlei niveaus en deelsectoren. Van ICT ers  tot elektriciens en grondwerkers. Vogel met een Loopbaancoach van loopbaanpoort in Rotterdam uit of dat iets voor je is. Zinvoller werk is er bijna niet te bedenken in deze wereld waarin we anders met energie en de leefbaarheid op onze planeet om moeten gaan. 

http://www.loopbaanpoort.nl/