Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Aanbiedingen

Tips om bodemverontreiniging te voorkomen

Bodemverontreiniging is een algemeen woord dat wordt gebruikt als er stoffen en materialen in bodem of grondwater zijn gekomen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de mens en de natuur. Bedrijven kunnen zorgen voor verontreiniging maar ook stedelijke bewoning kan invloed hebben op de bodemkwaliteit. Je kunt dan denken aan lekkage van vaten en leidingen. Het storten van puin en afval. Bodemverontreiniging is niet goed voor de mensen, dieren en planten en je kunt het beste het proberen te voorkomen. Wij hebben een aantal tips waardoor je het al kunt verminderen of beter helemaal voorkomen.

De overschotten van giftige of gevaarlijke stoffen

Als mens heb je wel eens overschotten van giftige of gevaarlijke stoffen. Om te voorkomen dat je hiermee de bodem verontreinigd zorg er dan voor dat je deze stoffen niet in een vuilniszak, gootsteen, riolering of het toilet gooit. Zorg ervoor dat je het grofvuil niet dumpt in een bos of op andere plaatsen. Je verontreinigd de grond en dat is niet goed voor de bomen en planten.

Bomen en planten beschermen

Het kan zijn dat je zelf bomen in je tuin hebt staan. Je wilt dat deze bomen gezond blijven. Het hebben van een verontreinigde grond is dan niet optimaal. IDVerde kan je advies geven over het behoud en de verzorging van je bomen. Bomen hebben een gunstig effect op je gezondheid want ze kleuren de omgeving en zijn rustgevend. Ze kunnen ook gevaarlijk zijn als ze niet gezond groeien. Bij stormschade kunnen ze omvallen en dat wil je niet. Je wilt je bomen beschermen en dan kan een advies van experts zeker geen kwaad. Je bomen wil je veilig in je tuin hebben staan.

Bodemsanering

Als je met je huis bezig bent denk dan aan verbouwen dan kan het zijn dat er op de plek verontreiniging wordt ontdekt. Je kunt dan denken bijvoorbeeld aan asbest. Dit is altijd handig te laten nakijken. Je mag dit niet zelf verwijderen. Je zou dan een specialist in bodemsanering om advies kunnen vragen wat je kunt doen. Niet alle bodemverontreiniging hoeft direct te worden verwijderd, het is wel belangrijk je er wel goed over te informeren zodat het op de juiste manier wordt gedaan.

Geen chemische producten voor je sier of moestuin

Je hebt een siertuin waar je mooie planten kweekt of misschien heb je wel een moestuin waar je groenten wil kweken. Vaak worden hier chemische producten voor gebruikt en dat is jammer. Je vervuilt je mooie tuinen erdoor. Het is gemakkelijk om je moes- of siertuin ook zonder deze vervuilende producten te behouden en mooie planten en gezonde groenten te kweken. De chemische producten heb je echt niet nodig. Je houdt je hier zelf gezond door maar je zorgt ook dat de groenten en planten niet vervuild worden.

Lege batterijen weggooien

Als je lege batterijen hebt gooi ze dan niet ergens in de natuur of in je huisvuilzak. Batterijen lekken en dat geeft vervuiling. Breng je lege batterijen naar een speciaal inzamelpunt.