Wat te doen bij ontslag wegens disfunctioneren: schakel de hulp van een arbeidsjurist in

Wat te doen bij ontslag wegens disfunctioneren: schakel de hulp van een arbeidsjurist in. Dan weet u direct waar u aan toe bent. Deze biedt vaak betaalbare en professionele rechtshulp zodat u uit een nare situatie altijd datgene krijgt waar u recht op heeft. Er zijn diverse redenen die voor werkgevers een basis kunnen vormen voor ontslag. Misschien komt het voor u niet als een verrassing en zag u een nader ontslag al aankomen. Een reorganisatie of financiële problemen binnen een bedrijf kunnen een reden zijn veel werknemers in een keer te ontslaan. Dan is het maar de vraag of dit volgens de juiste wet- en regelgeving gebeurt. Advies bij, of het aanvechten van het ontslag kan dan gewenst zijn.Schakel ook de hulp in van een specialist bij ontslag op staande voet aanvechten en wanneer u te maken krijgt met ontslagen worden met vast contract.

Hulp noodzakelijk bij ontslag wegens disfunctioneren

Is juridische hulp noodzakelijk bij ontslag wegens disfunctioneren, ontslag op staande voet aanvechten of ontslagen worden met vast contract? U kunt ervoor kiezen zonder juridische hulp door een ontslagprocedure te komen maar dan neemt u een groot financieel risico. Zo kan het bijvoorbeeld zo voor u uitpakken dat u geen ontslagvergoeding krijgt of zelfs geen aanspreek kan maken op een WW-uitkering. Arbeidsrecht is gecompliceerd, en wilt u het beste voor uzelf dan is het bij ontslag altijd verstandig om een ervaren jurist in te schakelen die u bij kan staan en uw belangen optimaal behartigt.

Werkwijze advies bij ontslag wegens disfunctioneren

Hoe gaat een juridische adviseur te werk wanneer u diens hulp inschakelt bij ontslag wegens disfunctioneren, ontslag op staande voet aanvechten wilt of ontslagen worden met vast contract? Eerst wordt de stand van zaken in kaart gebracht. Door het stellen van specifieke vragen brengen we uw uitgangssituatie in beeld. Vervolgens wordt in overleg met u een plan van aanpak opgesteld. Indien gewenst wordt de werkgever benaderd en wordt er gekeken of er een gunstige ontslagvergoeding kan worden gerealiseerd. Mocht dit niet lukken kan er in overleg altijd nog worden besloten de zaak bij de kantonrechter te laten voorkomen.

Bezoek de website voor meer informatie : http://juridisch-platform.nl/