Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Zorg

Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij Salland

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen? Hoe gaat zorgkosten declareren precies in z’n werk? Wat is het verschil tussen de verschillende tandartsverzekeringen? Het Salland Zorgverzekeringen team is van harte bereid op werkdagen al uw zorgvragen te beantwoorden.

Diagnose behandeling combinatie

In dit artikel zoomen we in op het begrip DBC (diagnose behandeling combinatie). Het declaratiesysteem en de maximale kosten van medische  zorg in ons land vallen onder de Regeling prestaties en tarieven medische specialistische zorg van het Nederlandse Zorgstelsel die door de Nederlandse Zorgautoriteit – de NZa – is vastgesteld. Bij de regeling hoort de Tarieventabel DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Er bestaan rond de 4400 DBC-zorgproducten. De gedachte erachter is het, tot op zekere hoogte, stimuleren van marktwerking in de zorg waarbij consumenten kunnen profiteren van betaalbare en optimale zorgbehandelingen. Binnen het DBC-systeem is ruimte voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen om te onderhandelen zowel over de kwaliteit als de prijs van behandelingen en zorg. Andere voordelen zijn dat er transparantie bestaat over zorgkosten en dat ziekenhuizen de bedrijfsvoering kunnen optimaliseren.

DBC-systeem

Niet iedere behandeling in het ziekenhuis wordt apart afgerekend. Dankzij het DBC-systeem kan een zorgpakket in één keer gedeclareerd worden. De uiteindelijke totaalprijs is het gemiddelde van alle kosten die komen kijken bij een bepaalde aandoening. Op de eerste dag dat een patiënt contact heeft met een arts wordt er een DBC geopend. Het maakt hierbij niet uit of het om een controle gaat, een intake of een concrete behandeling. Ook na-controles vallen onder een DBC. Er zijn twee DBC groepen. Groep A staat voor het gereguleerde segment waarvoor maximumtarieven gelden. Groep B is het vrije segment met – we  noemden het al – onderhandelingsruimte voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars wat betreft tarieven.

Welke kosten worden vergoed?

Wat een zorgverzekeraar vergoedt, hangt van meerdere zaken af, zoals:

–      de kosten van een gemiddelde behandeling behorend bij een specifieke diagnose;

–      de ‘zwaarte’ van een behandeling (is overnachting in het ziekenhuis noodzakelijk of is een poliklinische behandeling afdoende?);

–      moet er een operatie plaatsvinden;

–      hoeveel ziekenhuisbezoeken zijn er in totaal geweest?

https://www.salland.nl/