3 Pragmatische tips voor het uitvoeren van een organisatie strategie | Hulck Advies

Een gedetailleerde uitleg over hoe de financiën zijn georganiseerd, inclusief een volledige lijst van rekeningen in een boekhoudsysteem. “Het rekeningstelsel van iedereen is anders. Afhankelijk van de manier waarop het wordt getekend, kunt u een heel andere kijk krijgen op de P&L.”.
Spotlight: Best practices voor de introductie van directeuren

Een voorbeeld hiervan is het Rotterdamse adviesbureau Hulck Advies. Dit zijn ervaren organisatie strategisten werkzaam voor Zorg organisaties.

De meeste borden hebben een formeel inductieprogramma, dat typisch het volgende omvat:

Presentaties van het management over het bedrijfsmodel, de winstgevendheid en de prestaties
een overzicht van de bestuursnota’s en notulen van de afgelopen twaalf maanden om de huidige kwesties in de juiste context te plaatsen.
Ontmoetingen met belangrijke bedrijfsleiders en functionele leiders, inclusief financiën, marketing, IT, HR, enz.
Bezoeken ter plaatse die nieuwe bestuurders een beter gevoel geven van hoe het bedrijf werkt en een kans bieden om mensen op het terrein te ontmoeten.
Vergaderingen met externe adviseurs zoals accountants, bankiers, makelaars en anderen
Toelichting op regelgevings- en bestuurskwesties
Aanwezigheid op een beleggersdag
Mentorschap: Vooral de eerste directeuren vertellen ons dat ze het op prijs stellen om de eerste zes tot twaalf maanden een mentor in de raad van bestuur te hebben. Een informeel mentorprogramma koppelt een nieuwe directeur aan een meer ervaren directeur die perspectief kan bieden op de activiteiten en dynamiek van de raad van bestuur of kan helpen bij de voorbereiding van vergaderingen, aspecten van bestuursdocumenten kan uitleggen en als klankbord kan fungeren tussen vergaderingen door.

Wat nieuwe bestuurders kunnen doen: Wees niet bang om te vragen om het proces aan te passen aan uw behoeften als u bepaalde onderdelen van het bedrijf verder wilt uitdiepen.

Deelnemen aan vroege vergaderingen
Bestuurders die voor het eerst in het bedrijf actief zijn, gaan ervan uit dat ze tijdens hun eerste paar vergaderingen weinig moeten zeggen, terwijl ze de raad en de dynamiek ervan observeren en leren kennen. De bestuurders met wie we gesproken hebben, bevelen een evenwichtiger aanpak aan: meer luisteren dan praten, maar bereid zijn deel te nemen aan de discussie, vooral in uw vakgebied. “Je bent er niet voor niets. Je bent er omdat ze dachten dat je waarde kon toevoegen.” Nieuwe bestuurders stellen het op prijs om feedback te krijgen van de voorzitter van de raad van bestuur of hoofddirecteur over hun bijdrageniveau – dus, als dit niet is gegeven, moeten de bestuurders hierom vragen. “Af

Bezoek de website voor meer informatie : https://hulckadvies.nl/