Ondernemershuis Zuid-Oost
Bedrijven

Medewerkers onderzoek

Een medewerkersonderzoek kan veel verschillende onderwerpen naar voren brengen. Dit is ook het doel wat wij willen bereiken. We verkrijgen data van uw medewerkers en deze data geeft u een duidelijk beeld over de meningen van uw medewerkers. De resultaten worden daarna verwerkt en er worden concrete actiepunten opgesteld. Hier volgen een paar voorbeelden van de thema’s die wij hier opstellen. Het werken met druk of target kan invloed hebben op het stress niveau van de werknemer, gelukkig valt stress onder een van onze onderwerpen. Stress kan een gevolg zijn van een persoonlijke situatie maar ook de werkdruk kan dit zeker beïnvloeden vandaar dat wij werkdruk ook behandelen als een van de thema’s.

U zal waarschijnlijk een eigen mening hebben over de veiligheid binnen uw bedrijf, maar wij onderzoeken wat de medewerkers vinden van de veiligheid in uw bedrijf. Een vaak onderschatte onderwerp als het aankomt op een medewerkers onderzoek zijn de collega’s die de werknemer heeft. Weet u van de onderlinge problemen die er spelen of is uw personeel juist een hechte familie. Het is natuurlijk ook belangrijk voor u om te weten wat de medewerkers vinden van u en de rest van het management team. Om dit te verduidelijken focussen wij op leiderschap en leidinggevenden. 

Naast de boven genoemde onderwerpen heeft het onderzoeksteam veel meer aandachtspunten om met u over in gesprek te gaan. Dit zodat u deze aandachtspunten kunt belichten en het onderzoek echt precies meet volgens uw wil en in uw belang. Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd op twee verschillende manieren. De eerste manier is het invullen van een online vragenlijst waar de werknemer via een online platform vragen beantwoord. De tweede methode zijn de persoonlijke interviews waar wij steekproefsgewijs een aantal medewerkers uitkiezen en met deze medewerkers het interview afnemen. U kunt zeker contact opnemen voor meer informatie, we horen graag van u.

Bezoek de website voor meer informatie : http://carrierepoort.nl