Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Aanbiedingen

Voordelen van herbestemming vastgoed

De herbestemming van vastgoed kan veel voordelen hebben. Dit voorkomt negatieve effecten zoals onveiligheid door leegstand. Herbestemming kan de buurt verbeteren. Zo kunnen leegstaande panden een herbestemming krijgen als woning voor ouderen of jongeren. De herbestemming creëert ook meer werk voor de bedrijven eromheen. Het kan ook de duurzaamheid bevorderen doordat vastgoed minder grondstoffen gebruikt dan een nieuwbouw project.

Als er een pand leeg staat  dan kost dit veel geld. Omdat het gebouw niet meer in gebruik is komen er geen inkomsten meer binnen. Dit kan zorgen dat mensen in de buurt zich onveilig voelen door de leegstand. Daarom moet er snel maatregelen worden genomen. Het kost in het begin veel geld, maar het zal uiteindelijk meer inkomsten opleveren. Daarom is het belangrijk om in deze situatie snel te handelen. Dit voorkomt ook in de toekomst veel werk.

Nadelen van niet herbestemming vastgoed

In Nederland hebben steeds meer gebouwen te kampen met leegstand. Dit zijn echter niet alleen gebouwen maar ook erfgoed en monumenten. De leegstand hiervan zal het imago van de stad ernstig schaden. Mensen kunnen zich door de leegstand onveilig gaan voelen in hun eigen stad. Er kan dan gekozen worden voor herbestemming vastgoed, herbestemming erfgoed of herbestemming monumenten.

Waar wordt bij herbestemming naar gekeken?

Niet alle gebouwen, monumenten of erfgoed kunnen worden hergebruikt. Als eerste moet er gekeken worden in welke staat het vastgoed verkeerd. Er wordt dan gekeken of er iets aan verbouwd moet worden. Ook moet men bedenken of een herbestemming rendabel is. Verder wordt er per buurt gekeken of er behoefte is naar een herbestemming. Tot slot wordt er gekeken of een herbestemming planmatig haalbaar is. Dit omdat veel verschillende organisaties samen werken aan een de herbestemming.

https://klement-rentmeesters.nl/herbestemmen-van-erfgoed/