Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Bedrijven

Hoe belangrijk is een goed opgestelde privacy verklaring nu echt?

We leven in een tijd waarin de privacy van mensen niet zelden ten grabbel wordt gegooid. Dat brengt uiteraard de nodige risico’s en gevaren met zich mee. Om ervoor te zorgen dat mensen niet worden blootgesteld aan privacy gerelateerde problemen heeft de Europese overheid ervoor gekozen om de privacy wetgeving een beetje aan te scherpen. Het resultaat hiervan is onder meer dat bijvoorbeeld websites, maar ook bedrijven over een duidelijke privacy verklaring dienen te beschikken. Op het ogenblik dat deze privacy verklaring niet voorhanden is kan dat de onderneming in kwestie een aardige boete opleveren. Zou jij hier graag meer over willen ontdekken? Lees dan meteen verder!

Wat is een privacy verklaring?

Een privacy verklaring is een document waarin precies wordt aangegeven welke persoonlijke gegevens het bedrijf waar je bijvoorbeeld klant van wenst te worden van je zal bijhouden. Bovendien wordt er ook aangegeven voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt kunnen (en zullen) worden. Eveneens van belang is dat in een privacy policy dient te worden vermeld dat de klant altijd recht heeft op inzage in zijn of haar persoonlijke gegevens. Met andere woorden, wil je concreet met eigen ogen zien welke gegevens een bedrijf van je bijhoudt? Dan moet zij daaraan kunnen voldoen.

Zorg er altijd voor dat je privacy verklaring (goed) vindbaar is

Vroeger was het vaak zo dat bedrijven ervoor kozen om hun privacy verklaring (wanneer ze er al één hadden) zo diep mogelijk weg te steken. Ze wilden er hun klanten dan ook vooral niet mee lastigvallen. Tegenwoordig is dat niet langer mogelijk. De aangepaste en vooral fel uitgebreide privacywetgeving stelt namelijk dat het een absolute vereiste is om je privacy verklaring goed vindbaar te maken. Met andere woorden, de klanten van je bedrijf dienen eigenlijk nagenoeg meteen in staat te zijn om deze terug te kunnen vinden. Is dat niet het geval? Dan zou dat eventueel voor problemen kunnen zorgen wanneer er zich een klacht voordoet.

In principe hoeft voldoen aan de bovenstaande voorwaarde uiteraard niet veel voeten in de aarde te hebben. Tegenwoordig geldt voor zo goed als alle bedrijven namelijk dat ze over een eigen bedrijfswebsite beschikken. Het spreekt voor zich dat het eenvoudig mogelijk is om de privacy policy hierin op te nemen. Je zou er eventueel ook voor kunnen kiezen om deze als bijlage toe te voegen aan de overeenkomst met de klant. In de praktijk wordt er echter door de meeste bedrijven voor gekozen om gewoon in de overeenkomst een link naar het website-adres te vermelden waar de privacy policy op is terug te vinden. In principe is dit voldoende zolang de URL bereikbaar is.

Onderschat het belang van een privacy verklaring niet

Vroeger werd er soms nogal lacherig gedaan over de privacy verklaring, maar het belang van dit document is door de jaren heen sterk toegenomen. Dat is eigenlijk ook nodig, want de privacy gerelateerde informatie van klanten wordt jammer genoeg steeds vaker misbruikt door derden. Het is dan ook een uitstekende zaak dat de Europese overheid ervoor heeft gekozen om hier meer aandacht aan te besteden. Hoe dan ook, wil je er zeker van zijn dat jouw bedrijf perfect tegemoet weet te komen aan alle bepalingen die deel uitmaken van de privacy wetgeving? Dan kan je absoluut zeker niet om het opstellen van een privacy policy heen, integendeel. laat hem daarom snel opstellen door de generator van Rocket Lawyer!