Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Zakelijk

Zoek je naar advies voor een huurovereenkomst?

Een woning of bedrijfspand huren komt niet zonder afspraken. Er zijn namelijk veel rechten en plichten voor zowel de huurder als de verhuurder. Deze afspraken moeten te allen tijde vastgelegd worden in een overeenkomst. Echter is een huurovereenkomst opstellen niet heel eenvoudig. Want wat moet er eigenlijk allemaal instaan en hoe zorg je ervoor dat alle zaken goed opgeschreven staan? Je kunt hier vaak wel advies over krijgen door een expert. Met onderstaande informatie word je al op weg geholpen om de huurovereenkomst op de juiste manier opgesteld te hebben en te kunnen ondertekenen.

 

Alles omtrent het gehuurde pand

Een huurovereenkomst omvat alle zaken omtrent de woning of het bedrijfspand en de rechten en plichten van de betrokkenen. Zo wordt er onder andere in omschreven wat er verhuurd wordt en in welke staat het opgeleverd wordt. Deze documenten zijn verplicht om op te stellen en te ondertekenen. Een van de specialisten die jou hiermee zou kunnen helpen is https://justius.nl/. Hier vind je namelijk verschillende voorbeelddocumenten of je kunt iemand inschakelen die het document voor jou kan opstellen. Je weet hierdoor zeker dat alles in het document komt te staan en er op een later moment geen geschillen ontstaan.

 

Wijzen op de plichten van de verhuurder

Daarbij gaat het bij een huurovereenkomst ook om het huurrecht. De huurder heeft namelijk verschillende rechten en kan de verhuurder bijvoorbeeld wijzen op zijn plichten. Een verhuurder is namelijk verplicht om groot onderhoud uit te voeren om de woning bewoonbaar te houden. Daar tegenover staat wel dat de huurder ook het hoognodige moet doen. Zo is vaak de volledige binnenkant voor de huurder. Per onderdeel van de huurovereenkomst staat daarom alles uitvoerig omschreven, waardoor er geen onenigheid kan ontstaan over wat er wel en niet voor een bepaalde partij is.

 

De betaling meenemen in de overeenkomst

Daarbij moet ook niet vergeten worden dat de huurprijs benoemd moet worden in de huurovereenkomst. Deze prijs moet zowel in cijfers als volledig uitgeschreven staan. Ook moet aangegeven worden op welk rekeningnummer het geld overgemaakt moet worden. Maandelijk moet het bedrag voor een bepaalde datum op dit rekeningnummer staan. Vaak is dit voor de eerste van de maand, maar het kan ook zijn dat dit op de eerste van de maand gebeurt. Als er niet aan de betalingsplicht voldaan wordt, kan er ook weer een maatregel getroffen worden. Wat dit is, staat te allen tijde aangegeven in de overeenkomst.

 

Een goed document opgesteld

Het is dus belangrijk dat de huurovereenkomst alles bevat wat ervoor moet zorgen dat er een goede huurperiode gerealiseerd kan worden. Of het nu voor een contract voor een paar maanden is of voor onbepaalde tijd, de partijen hebben te allen tijde een document om op terug te vallen bij problemen. Met hulp van een expert zorg je er daarbij voor dat het aan niets ontbreekt. Zelfs als je niet precies weet wat er allemaal nodig is, kan iemand jou hierbij helpen en het gehele document voor jou uitschrijven.