Ondernemershuis Zuid-Oost
Ondernemen

Het uitbesteden van vastgoed onderhoud

Vastgoed onderhoud is een van de belangrijkste taken in het vastgoed beheer. Vaak is dit klein onderhoud, als een kapot raam, of een kapotte tegel. Aan bestaande kantoorpanden en nieuwe kantoorgebouwen worden echter steeds strengere eisen gesteld omtrent duurzaamheid. Deze duurzaamheidstrend is een stille revolutie, die kantoorgebouwen steeds vaker en meer uitrust met geavanceerde technologie. Snufjes die het niet alleen voor gebruikers makkelijker maakt maar er ook voor zorgen dat gebouwen energiezuiniger en efficiënter te beheren zijn. Zo maken duizenden sensoren in een nieuw gebouw van Deloittes op de Amsterdamse Zuidas het mogelijk de intensiteit van het gebruik te monitoren. Sensoren detecteren of een ruimte gebruikt is of niet en op basis daarvan kan bijvoorbeeld de schoonmaakintensiteit worden bepaald. Maar er is veel meer mogelijk. Zo zijn de zesduizend lichten in The Edge, het gebouw, uitgerust met een sensor die beweging, licht, temperatuur en infrarood meet, waardoor de beheerder inzicht heeft in het gebruik van ruimtes. Verder leveren de zonnepanelen op het dak energie voor de koel- en verwarmingssystemen en wordt regenwater gebruikt voor het sanitair en om de planten op het ecologische terras vochtig te houden. Dit klinkt allemaal heel mooi, maar al deze lampen, sensoren en panelen hebben onderhoud nodig. Dit wordt in veel gevallen uitbesteed aan een extern bedrijf. Zo’n bedrijf kan voor het dagelijks technisch beheer een plan opstellen. Nieuwe geavanceerde technologie gaat ook een steeds belangrijke rol spelen in het onderhoud van (kantoor) gebouwen. Steeds meer installaties en installatie componenten zijn uitgerust of kunnen worden uitgerust met sensoren die het monitoren van het functioneren op afstand mogelijk maken. Op deze manier hoeft een bedrijf niet te wachten tot er een storing voordoet, maar kunnen storingen van te voren worden gezien doordat er voorspellingen kunnen worden gedaan over de levensduur van een installatie en over de noodzaak van het vervangen van bepaalde onderdelen.

Bezoek de website voor meer informatie : http://www.laan35.nl/