Ondernemershuis Zuid-Oost
Zakelijke dienstverlening

De diverse assessments binnen een bedrijf

Een assessment is een soort test die wordt afgenomen om na te gaan of iemand wel geschikt is voor de baan. Er zijn verschillende varianten van assessments beschikbaar die kunnen nagaan of er tijdens een selectieprocedure van nieuw personeel wel gekozen wordt voor het personeel dat het beste past bij de organisatie. Zo heb ej een selectieassesment, loopbaanassessment en een ontwikkelassessment. Ik zal ze één voor één zorgvuldig behandelen zodat duidelijk is wat deze varianten inhoud en waar er rekening mee gehouden moet worden. Bij de eerste vorm, een selectieassessment zal deze vooral aan orde komen bij de instroom van één of meerdere medewerkers in een organisatie.  Er kan dan een capaciteitentest worden afgenomen om na te gaan of de medewerker de geschikte kennis bezit voor de functie binnen de organisatie. Een persoonlijkheidtest word gekoppeld aan de capaciteitentest om na te gaan of de persoonlijkheid van de nieuwe medewerker past binnen het plaatje die je wilt hebben binnen je team. Deze vorm van testen vindt vooral plaats aan het einde van de sollicitatieprocedure en wordt vooral gezien als eindcontrole. Je weet al hoe de medewerker zijn kwaliteiten benut en welke hij beheerst maar nu test je of deze ook toe te passen is in de organisatie. Bij de tweede variant, de loopbaanassessment zal iedereen meer inzicht krijgen in de talenten, loopbaanstappen en de drijfveren van de nieuwe medewerkers. Het werk en denkniveau, interesses en kenmerkende persoonlijke eigenschappen worden getoetst. Tot slot is er de ontwikkelassessment om de doorstroom en ontwikkeling van een medewerker te toetsen. Hierbij wordt dan het potentieel van een medewerker getoetst of deze overeenkomt met het niveau dat je wilt behalen in de toekomst. Als alle regels binnen  het bedrijf nageleefd worden hoeft er geen sprake te zijn van een bezoekje van de arbodienst. Deze dienst controleert of een bedrijf zich wel aan alle regels houd volgens de CAO en wet.

Bezoek de website voor meer informatie : https://loopbaannederland.nl/