Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Dienstverlening

Controle brandblusser

Professionele controle van brandblussers door gecertificeerd bedrijf

Om de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers in uw organisatie of onderneming te kunnen waarborgen spreekt het eigenlijk voor zich dat u ook over voorzieningen beschikt die u in kunt zetten als er onverhoopt brand uitbreekt. Dit is echter geen kwestie van één keer aankopen en er pas in noodgevallen weer naar omkijken. Om ervoor te zorgen dat alles ook functioneert zoals het in noodsituaties zou moeten, is een regelmatige controle van de brandblussers absoluut noodzakelijk. Zelfs als dit soort blusapparaten lange tijd onaangeroerd blijven kunnen er mogelijke defecten aan ontstaan.

Controle van brandblussers volgens keuringsmaatstaven

Schakelt u AREHBO voor een dergelijke controle van de brandblussers in, dan kunt u er absoluut zeker van zijn dat die controle volledig volgens het boekje zal worden uitgevoerd. Met andere woorden: alle onderdelen en functies van elk blusapparaat worden conform de eisen van de jaarlijkse keuring getest. Blijkt er een defect te zijn, dan is onze gecertificeerde onderhoudsmedewerker in staat om dit probleem voor u op te lossen, zodat u de jaarlijkse echte keuring van uw brandblussers keer op keer met vlag en wimpel doorstaat. Die gegarandeerde zekerheid kunnen we u overigens bieden, omdat AREHBO een KIWA REOB certificering bezit, wat inhoudt dat we volledig aan de NEN 2559 en NEN 671-3 voldoen.

Tijdig vervangen voorkomt mogelijke problemen

Zelfs als brandblussers vele jaren achtereen niet gebruikt hoeven te worden ontstaat er slijtage aan. Schuimblussers dienen daarom veiligheidshalve eens in de 5 jaar vervangen te worden. Bij poederblussers geldt wat dat betreft een termijn van 10 jaar. Brandblussers die ouder dan 20 jaar zijn mogen wettelijk gezien überhaupt niet meer gebruikt worden voor het blussen van branden. Al deze termijnen hoeft u overigens niet zelf in de gaten te houden als u het controleren van brandblussers aan AREHBO over laat. Wij houden nauwgezet de stand van zaken voor u bij en attenderen u tijdig wanneer bestaande apparatuur aan vervanging toe is.